Kisah Menarik Dan Aneh Dari al-Bidayah wa an-Nihayah

kisah menarik islami
Sebuah Kisah yang Terjadi Di Zaman Umar bin Abdul Aziz
Sebuah kisah aneh dan menarik pada zaman Bani Umayyah,Dari Musa bin A'yan ar-Ra'i-dia dahulu menggembala kambing milik Abu Uyainah-dia berkata:Dahulu-di zaman Umar bin Abdul Aziz-kambing serta singa dan hewan buas makan di satu lapangan(tempat),lalu ada seekor serigala memangsa seekor kambing,kemudian saya berkata:Inna Lillah,sungguh menurutku laki-laki yang shalih (Umar bin Abdul Aziz) telah meninggal,lalu ternyata pada malam itu beliau(Umar bin Abdul Aziz) meninggal.(al-Bidayah wan Nihayah:XII/702).

Terlahir Dalam Keadaan Sudah Mempunyai Gigi
ad-Dahhak bin Muzahim al-Hilaly,dikandung oleh ibunya selama 2 tahun,lalu ibunya melahirkannya sedangkan giginya sudah tumbuh.(al-Bidayah wan Nihayah:XII/733).

Para Syuhada Ikut Serta Menyaksikan Jenazah Umar bin Abdul Aziz
Kisah menarik islami ketika meninggal Umar bin Abdul Aziz,Dari Umair ibnul Hubab as-Sulamy dia berkata:Aku ditawan bersama 8 temanku pada zaman pemerintahan Bani Umayyah,lalu raja Romawi memerintahkan supaya kami dipenggal segera,maka teman-temankupun terbunuh,adapun saya,maka ada seorang pendeta raja yang membela dan menjamin saya,lalu pendeta tadi membebaskan saya dan membawa saya ke rumahnya,ternyata di rumahnya dia mempunyai seorang putri yang cantik bersinar laksana matahari,lalu pendeta tadi menawarkan putrinya itu kepada saya,dan memberikan sebagian harta bendanya kepada saya,dengan syarat saya masuk agama kristen,saya tidak mau,lalu suatu hari putrinya itu mendatangi saya dan menawarkan dirinya kepadanya akan tetapi saya menolak,lalu perempuan itu berkata:apa yang membuatmu tidak mau melayaniku,aku menjawab:agamaku melarangku,aku tidak akan meninggalkan agamaku karena seorang perempuan,dia berkata:apakah engkau ingin pulang ke kampungmu? aku menjawab:ya,dia berkata:jalanlah mengikuti arah bintang ini di malam hari,jika siang hari bersembunyilah,maka saya jamin engkau akan sampai di kampungmu.
Lalu sayapun berjalan mengikuti arahannya,ketika di hari ke-empat dalam persembunyian,saya melihat beberapa orang mengendarai beberapa ekor kuda,saya khawatir mereka sedang mencari saya,ternyata mereka adalah teman-teman saya yang dahulu terbunuh,mereka ditemani oleh orang-orang yang mengendarai kuda dengan rambut pirang,mereka berkata:apakah kamu Umair? aku menjawab:ya,aku Umair,bukankah kalian telah terbunuh? mereka menjawab:benar,akan tetapi Allah menyebarkan para syuhada dan mengizinkan mereka untuk ikut menyaksikan jenazah Umar bin Abdul Aziz,salah seorang dari mereka berkata:wahai Umair berikan tanganmu.Lalu dia membonceng saya,dan mengantar saya sampai ke rumah saya.(Al-Bidayah wan Nihayah:XII/717).

0 Response to "Kisah Menarik Dan Aneh Dari al-Bidayah wa an-Nihayah"

Posting Komentar

Pertanyaan dan komentar, akan kami balas secepatnya-insyaallah-.